Browsing: 內容行銷

內容行銷
0

上一次寫過B2B (Busines to Business)內容行鎖,覺得不太詳盡,今次決定寫詳細一點。上次主要講述如何找尋主題,今次想研究一下在Business的角度,有什麼內容是我們經常忽略卻對公司決策者十分重要。 現在有部份SEO公司開始轉型,因為Google比以前更關注連結質素,以往十分注重建立連結 (Backlink),現在轉而向內容發展,除了提高排名,目的也是為了增加流量。 手動搜尋 – <<B2B內容行銷策略>> 決策人夠竟諗緊乜? 你可能以為公司決策人選擇供應商時會經過一個線性過程﹕ 認清遇到的問題 找尋解決方法 評價不同供應商 作決定,揀供應商…

SEO
0

Bounce Rate是筆者每日都會留意的數據,主要原因是好容易話我知讀者對我的內容是否投入。 我一向的策略都是﹕ 「有用的內容」作為第一接觸點,然後想讀者了解我多點,所以「關於我」的頁面會是第二個接觸點,最後才是「聯絡我」。 整個策略是想由 「陌生人」變成「對我已有了解的人」,這個過程我可以花少一點時間介紹自己及建立信任,純廣告做不了這個效果,這個方向轉變為實際生意的機會高好多。 所以 Bounce Rate 對你了解自己網站是否成功非常關鍵,希望以下內容會幫到大家﹕ 什麼是Bounce Rate (跳出率)? 怎樣的bounce rate是高?…

內容行銷
0

前幾日在<<網絡行銷玩家>>裏見到迷你倉腦細分享做SEO時關鍵字的季節性,例如冬天會多左人用「夏天衫儲存」,夏天又會多人用「冬天衫儲存」,非常有趣。我唔識時生,純粹喺網上互相Comment下,好奇走去Google睇下時昌表現,其實正路的關鍵字都已經做得7788,排名也相當不俗。 所以今次講內容行銷,即如果我是迷你倉老闆,我會做或寫什麼內容去吸引觀眾呢? (先聲明,我自己冇用,純粹幫過朋友搬貨入倉,所以唔算太過熟,講錯左記住提提我。) 以下是事實 迷你倉好難好感性寫故事 迷你倉沒有什麼科研成果可以教育消費者 迷你倉比較悶 由於有迷你倉經常揾個鬼佬出黎大叫自己電話號碼,我諗大眾對該迷你倉感覺應該算係跳皮搞鬼,目標對像應該係25 – 50。所以可以寫好多搞笑輕鬆的題材。我會用搞笑貫穿整個內容,腦裏即時想到的有恐怖電影 X 迷你倉。 首先我諗到恐懼鬥室,其實迷你倉的間格可以有好多機關,因為地方大的關係,我會先寫迷你倉的版圖,然後寫Jigsaw點樣在這個版圖設陷阱。(目的係帶出迷你倉的空間) 然後我會諗萬一被困迷你倉,咁啱工作人員又消失左,點樣用一包餅,一支水過3日,喺迷你倉可以點樣打發時間。 另一個我會寫的可能係講迷你倉的科研、設計,我會講迷你倉的空氣成份,幾多…

1 2