Hangout-er Club 成立一星期

0

開左Hangout-er Club 已經一星期,反應係點?

今日出席早餐會,有Member 問:

“喂,你著住件波衫就講,咁都得?”

“我有睇你放上網d Video,好搞笑喎……?”

“嘩,要每日揾唔同topic,有難度嗎?”

不論大家對Hangout-er Club的評語如何,不專業? 冇深度? 唔夠靚仔?

我們都係會聽,但係未必會改的,我們做呢個節目的初束本身係一年前由幾位朋友諗出來的,

但係當時苦無工具及方向,最後不了了之……

惟小弟覺得,應該做的事就應該去做,內心總係覺得係好想做,於是就開始了……

當初的構想係一班人在會議室座在一起因為一d話題去討論,吹下水,類似Big Boys Club (我地好快會講外星人),跟住中間加插廣告

但係呢個方式的前期工作不少,一班人坐埋一齊又難夾,於是就變成現在每天早上的直播節目

你可以看到我們有時個樣有d 浮腫,有d口齒不清,那是因為有時太早了……為左趕在工作前可以做完……

那我們現在這裡賺錢了嗎?

沒有,係一毫子都冇!

我們灰嗎?

沒有,那是因為我們享受這個時間,當自己回顧第一集去到現在,配合好了很多,很多朋友都說有睇過,一定會支持,都給了我們做下去的動力!

不知道大家知道與否Hangout係勁入先會用,美國總統都用……那你有不用的理由嗎?

你有一些事情覺得自己應該試嗎?

 

 

Share.

About Author

Start Up Founder, Blogger. Passionate in reading all the story about Startups, Online Marketing. Hope to do something to the world and make a difference to other people live. My Motto "If things are not failing, you are not innovative enough"

Comments are closed.